huset_feb2017_litenBornholmslek utvecklades 2017 till fler plattformar. Läs här om arbetet med IT-företaget Xlent Norr.
https://www.uminovainnovation.se/nyheter/utvecklar-spel-som-lar-barn-lasa

Appens lekar omfattar grunden för en god läs- och skrivstart. Barnen lyssnar till ljud, som inte är språkljud, identifierar rimpar, utforskar och analyserar första- och sista ljud i ord samt bygger ord. Barnen måste förstå sambandet mellan bokstav och ljud för att kunna läsa ett ord de aldrig har stött på tidigare. Allt detta har de möjlighet att utforska med Bornholmslek. Barnen är välkomna in i språklek-huset för att se vad som döljer sig på de olika våningarna!

Innehållet i appen Bornholmslek bygger på en teoretisk syn på läsning där den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för en säker läs- och skrivutveckling. Den överensstämmer dessutom väl med intentionerna i läroplanen (Lgr 11, rev. 2019). I Bornholmslek finns det inte några poänglistor, tidsbegränsningar eller stressig musik. I lugn och ro ska appens olika lekar utforskas.

Alla lekarna har anpassats för barn med motoriska svårigheter. Förutom att dra och släppa, går det även att trycka på föremålen/bilderna för att få dem att automatiskt förflytta sig.

  • Pedagogisk idé och utformning: Ingrid Häggström, Ing-Read AB
  • Bildmaterial: Iréne Hedlund och Ida Gyulai
  • Uppläsning: Anna Frylmark
  • Ljud: Decibel Produktion AB
  • Apputveckling: IT Bolaget Per & Per AB
  • Produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tomrum

 LYSSNA

app6– Hjälp mig att hitta bilden som passar till ljudet, är uppmaningen som ges när Lyssna, den första nivån av Bornholmslek, startar. På den gröna nivån finns nio olika bilder med motsvarande antal ljud. Efter att ha lyssnat på ett av ljuden blir uppgiften att hitta rätt bild och trycka på den.

Uppmuntran sker under spelets gång med fraser som: -Vad bra du klarar att lyssna! -Helt rätt! eller -Vad du kan! I nedre delen av skärmen visas antalet spelomgångar. Efter varje omgång kommer en mus upp på en prispall, gör en segergest och hamnar sedan längst ner på skärmen. En ny omgång bilder blir synlig. Max antal är fyra.

 

app7bFör en större utmaning finns en gul nivå som omfattar spelbrickor med 12 bilder. Vissa av ljuden kan också uppfattas som något svårare och mer abstrakta än på den gröna nivån.

Att lyssna på olika djurläten eller andra ljud som finns runt omkring oss är något som roar många barn. Redan i förskoleåldern kan dessa lekar bli en givande språkutvecklande stund tillsammans med en vuxen.

Här ges tillfälle att öka både ordförrådet och träna meningsbyggnad. Det är inte tänkt att något barn ska lämnas ensam för att identifiera ljuden.

Lyssna på sagor med rim! Det finns 6 sagor som alla åskådliggörs med en bild högst upp på skärmen. Bilden är markerad när sagan läses. En ny saga presenteras när man trycker på pilen i hörnet. Det går också att själv välja en saga genom att trycka på en av de små bilderna på skärmen. I varje saga finns flera ljudillustrationer. När en saga är slut går det att lyssna på ljuden igen, genom att trycka på några av sakerna/djuren.

app8b

Tomrum

RIMLEK app2

Tidigt börjar barnen att fascineras av rimord. Det är ett första steg i att börja uppmärksamma språkets form. Den första rimleken omfattar enstaviga rimpar. Scenen skiftar därefter och nya tvåstaviga rimpar ska identifieras.

En röst läser upp första delen av rimmet: En gris på en… barnen söker då efter ett passande rimord och drar/trycker på spisen varpå grisen förflyttar sig och hela rimmet läses upp igen. Som avslutning hörs en passande ljudillustration, i det här exemplet hörs grisen grymta.

LIKA I BÖRJAN

I Lika i början gäller det att uppmärksamma vilket ljud som hörs först i ord. När kistlocket öppnas visas ett föremål. Spelaren ska lyssna efter hur det låter i början (ljudanalys).

Mössen drar in en kärra som är fylld med olika saker. De som börjar på samma ljud, som det som hänger i kistlocket ska dras ner i sjörövarkistan.

De första fyra kärrorna är lastade  med saker som alla börjar på en s.k. ”hållkonsonant” (f, j, l, m, n, r, s, v) och de andra kärrorna kommer med saker som börjar med en ”stoppkonsonant” (b, d, g, k, p, t). För varje kärra, som passerat, tänds en lampa i en lampett på väggen.

Denna lek passar bra före nästa nivå där kopplingen ljud och bokstav övas. I Lika i början  går all uppmärksamheten mot språkets formsida. Det är en grundförutsättning för att sedan kunna gå vidare och förstå sambandet ljud – bokstav dvs. hur den alfabetiska principen fungerar.

 

HUR LÅTER ORDEN i början och i slutet?

app3bI den första leken ska första ljudet i ord identifieras. Ett tåg som är lastat med vagnar fulla med tavlor körs in i rummet. Barnen ska placera ut tavlorna på rätt hyllplan. Många tillfällen ges för att på ett roligt sätt utforska sambandet mellan ljud och bokstav. Genom leken utvecklar barnen dessutom sin förmåga att känna igen både de ”stora” och de ”små” bokstäverna.

Det finns två tåg att välja mellan; ett är lastat med ord som börjar på en s.k. ”hållkonsonant” (t.ex. f, l, m) till exempel får, lampa, måne. Det andra tåget är lastat med ord som  börjar på en s.k. ”stoppkonsonant”(t.ex. k, d, t). Orden och bokstavsljuden uttalas med klar och tydlig röst och kan också vara till stor hjälp för alla barn med ett annat modersmål än svenska. För att se hur många vagnar som har passerat finns lampor som tänds. En grön lampa för varje vagn som tömts på den enklare nivån och en gul för tåget som är lastat med lite svårare tavlorna/orden.

En utbyggd del av appen har gjorts, som även omfattar att identifiera det sista ljudet i ord. Denna gång är tåget lastat med bokstäver. På väggen hänger tavlor och bredvid varje tavla finns det en tom krok. Här ska en av bokstavstavlorna placeras. Bokstaven förs upp från tågvagnen och placeras bredvid tavlan på väggen. Tavlan  föreställer ett ord, som slutar på motsvarande bokstav.  Det första gröna tåget  är lastat med lite enklare ord, som alla är enstaviga. En rolig effekt för att räkna antalet vagnar är musen som efter varje omgång får en ballong. Slutligen står musen med ett helt knippe ballonger.

Sista ljudet 1

En större utmaning blir det när det gula tåget kommer. På den gula nivån finns ord som  får representera längre ord med fler stavelser. Efter varje vagn, som lastats av smäller en ballong och när tåget slutligen har tömts  applåderar musen.

Sista ljudet 2

Tomrum

BYGGA ORD

app4bHär ska barnen bygga ord. På tavlan presenteras en bild av ordet som ska byggas. Bokstäverna dras ner till en bokstavshållare. Det finns både enklare och svårare ord att bygga. De enklare är 2-3-ljudsord och de är alla ljudenligt stavade. De svårare orden är längre och omfattar 3-6 ljud med en något svårare uppbyggnad. På denna nivå förekommer ord med s.k. ”kort” vokal men inte några ord med dubbelteckning eller andra komplicerade stavningar. Det går att bygga både med ”stora” och ”små” bokstäver. Även här uttalas ordens och bokstävernas ljud med klar och tydlig röst.