Som ett komplement till Bornholmsmodellens gemensamma språklekar har två pedagogiska appar utvecklats med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bornholmslek® förbereder barnen inför en god läs- och skrivstart. Bornholmslek kom första gången ut 2013. Den är mycket uppskattad och passar lika bra i förskolan, förskoleklassen och skolan, som hemma. Den har periodvis legat etta på topplistorna i Appstore.

Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat ökar barnen sin fonologiska medvetenhet och gör upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa. I Bornholmslek finns det inte några poänglistor, tidsbegränsningar, stressig musik eller köp inuti appen (in-app purchase)

Alla spelen har anpassats för barn med motoriska svårigheter. Förutom att dra och släppa, går det även att trycka på föremålen/bilderna för att få dem att automatiskt förflytta sig.

Läs mer om appen här:
Bornholmslek

Bornholmslek som APP

Bornholmslek som webbspel


Bornholmsstugan® är efterföljaren till Bornholmslek. Bornholmsstugan har som främsta målsättning att få de yngre barnen motiverade att läsa mycket och ge dem mängdträning. När de kommit till den högsta nivån i Bornholmlek, där de bygger ord, har de förstått sambandet mellan bokstav (grafem) och språkljud (fonem).

Bornholmsstugan kombinerar läsning av enstaka ord och läsförståelse. Orden är ljudenligt stavade och följer en noggrann struktur. De är indelade i 5 svårighetsnivåer. Efter att orden övats ett antal gånger på respektive nivå, får läsaren tillgång till ett antal böcker i det speciella ”Läsrummet”. De lästa orden kan nu tillämpas i löpande text. Efter varje text finns ett antal samtalsfrågor. I Bornholmsstugan finns det inte några poänglistor, tidsbegränsningar, stressig musik eller köp inuti appen (in-app purchase).

Läs mer om appen här:
Bornholmsstugan