Välkommen in i Bornholmsstugan, är hälsningsfrasen när appen Bornholmsstugan startar.

Spelaren knackar på dörren och kommer in i stugans första rum. Där står en byrå, som är en central pjäs i spelet. Tryck på byrån i rummet. Då kommer ni till 5 olikfärgade byrålådor. Där ska två val göras, dels hur svåra ord som passar att läsa, dels att välja om orden ska vara skrivna med versaler eller gemener. Hela tiden finns en röst som beskriver svårighetsnivåerna på lådorna.

När valen är gjorda kommer ni in i spelet. Nu gäller det att para ihop rätt ord och bild. Rösten läser upp vad bilden föreställer och ordet läses av den som spelar spelet. Exempel från nivå 1 med versaler och den högsta nivån med gemener.

  

I de gröna lådorna finns två- och treljudsord med 12 lådor.

De tre övriga nivåerna, två gula och en röd, har antalet lådor ökat till 16 för att ge en större utmaning för korttidsminnet.

Orden ökar också i svårighetsgrad, främst i ordens konstruktion t.ex. en sil, ett bi, en kran, en mask, en tomat, ett paket, en svamp, en drake. Det är inte enbart substantiv i spelet utan även en del verb i presensform t.ex. målar, läser, dyker. Alla substantiv skrivs med obestämd artikel. Detta med tanke på alla barn med annat modersmål än svenska.

Efter tre omgångar, då tre lampor har tänts till höger om byrån, har spelaren låst upp en bok i läsrummet.  Spelaren går tillbaka till läsrummet genom att klicka på den röda pilen och klickar sedan på dörren till läsrummet.

Där sitter några möss i en soffa. För att komma åt de upplåste böckerna klickar spelaren på mössen.  

I nästa vy syns det vilka böcker som finns att läsa. De är utan hänglås. Det är orden i dessa böcker som spelaren har övat på i byråspelet.

Böckerna i läsrummet handlar alla om Musen Bus. De som har spelat byråspelet på den röda nivån får läsa en berättelse med lite längre text och svårare ord.

Exempel på den gröna lättaste nivån.