Välkommen in i Bornholmsstugan, är hälsningsfrasen när appen Bornholmsstugan startar.

Tomrum

Spelaren knackar på dörren och kommer in i stugans första rum. Där står en byrå, som är en central pjäs i spelet.

I lådorna gömmer sig bilder och ord. Här gäller det att para ihop rätt ord och bild. Rösten läser upp vad bilden föreställer och ordet läses av den som spelar spelet.

Orden är alla ljudenligt stavade men svårighetsgraden i ordens uppbyggnad och komplexitet ökar tillsammans med antalet byrålådor. Korttidsminnet tränas då tillsammans med läsningen. Många av orden som finns i byrån återkommer sedan i löpande text i böckerna om musen Bus. Vissa ord i böckerna kan ombildas till ett substantiv som kan passa in i byrån. Till exempel kan ordet ”ska” , som finns i löpande text bli ”sko”. På detta sätt får läsaren  öva på en viss ljudkonstruktion, i detta fall ”sk”,  som kan vara en relativt svår bokstavskombination.

Tomrum

Det går att välja mellan att läsa med versaler eller gemener (stora eller små bokstäver).

Efter tre spelomgångar finns en bok att läsa. Det är inte några köp- inuti-app utan böckerna låses upp när tre omgångar har spelats och orden på respektive nivå har övats.

Tomrum

Fem böcker ingår som handlar om Musen Bus.

 • Musen Bus flyger
 • Musen Bus vill ha kul
 • Musen Bus klarar sig
 • Musen Bus får en vän
 • Musen Bus tänker

I slutet av varje bok finns förslag till samtal om boken. Alla böckerna har ett budskap som här kan lyftas och diskuteras.

 • Pedagogiskt idé och utformning: Ingrid Häggström, Ing-Read AB
 • Bildmaterial: Iréne Hedlund och Lisa Mörtsell
 • Repliker: Anna Frylmark
 • Barnröster: Clara och Elsa Carmesten
 • Ljud: Decibel Produktion
 • Apputveckling: Xlent Norr AB