Sekretess policy för apparna Bornholmslek och Bornholmsstugan – 5 november 2019

Vi bryr oss om barnens integritet.

Följande gäller för apparna Bornholmslek och Bornholmsstugan:

1. Den samlar inte in någon användarinformation (inga datainsamlingsverktyg används)

2. Den sparar inte några inställningar i enheten eller någon annanstans.

3. Den innehåller inga länkar till externa websidor

4. Den innehåller inga i-app-köp

5. Den innehåller ingen egentlig reklam. Det finns endast ett kort textuellt nämnande av vilka företag och personer som varit inblandade i utveckling av appen.

Ha en rolig stund med Bornholmslek och Bornholmsstugan!

Engelsk version