Webbinarium om Bornholmsmodellen

De fysiska kurserna om Bornholmsmodellen är tyvärr inställda p g a Coronapandemin. Vi kan nu erbjuda kurser via Zoom. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Kursen omfattar 3 timmar och kan förläggas antingen till förmiddag eller eftermiddag. Kursmaterial ingår. Kursavgift 850 kr + moms. Om ni är tre eller fler från en skola är avgiften 750 kr + moms.

Hör av dig/er via mail info@bornholmsmodellen.se Tillsammans diskuterar och planerar vi en bra kurs som passar dig/er. 

Kursen ger en grundlig genomgång av betydelsen av fonologisk medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen. Centrala språkliga begrepp förklaras.

Kursen utgår ifrån Bornholmsmodellen i original som omfattar 32 veckors dagliga språklekar. Det praktiska arbetet med språklekarna kopplas samman med teorin, som ligger till grund för språklekprogrammet.

Efter avlutad kurs kommer alla att vara insatta i Bornholmsmodellens struktur och arbetssätt samt att ha fått en god teoretisk grund att bygga arbetet på.  Ett centralt mål är att få förståelse för betydelsen av att tidigt planera in språklekar i verksamheten.

För förskolan finns 8 veckors dagliga språklekar. Språklekarna fortsätter sedan under förskoleklassen och utmynnar i mer avancerade språklekar, som utvecklar barnens medvetenhet om språkljuden, fonemen. En repetition sker under 8 veckor på hösten i åk 1. Språklekarna förstärker även språket för elever med annat modersmål än svenska.

Efter avslutat språklekprogram enligt Bornholmsmodellen har många barn förstått kopplingen mellan bokstav – språkljud. De förstår hur det går till att läsa och ljudar ihop sina första ord.

Språklekegrupperna i Bornholmsmodellen följer strukturen i Skolverkets bedömningsstöd.

Tomrum

Boka plats

CONTENTS