Kurser

Efter många kurser via Zoom under de senaste åren, gör jag ett uppehåll för att jobba med att utveckla Bornholmsmodellen.  Om ni har frågor om den nya upplagan av boken, är ni välkomna att ta kontakt.

I den nya upplagan finns bl.a. en kartläggning, som kan vara till hjälp för att följa utvecklingen av ett barns fonologiska medvetenhet. En ingående teoretisk bakgrund till Bornholmsmodellens språklekar finns också att läsa i boken. 

Språklekegrupperna i Bornholmsmodellen följer strukturen i Skolverkets bedömningsstöd.

Tomrum

CONTENTS