Kurs om Bornholmsmodellen

De fysiska kurserna om Bornholmsmodellen är tyvärr inställda p g a Coronapandemin. Vi kan nu erbjuda kurser via Zoom. Kursen omfattar en 3 timmars föreläsning.  Kursanmälan finns snart. Just nu har många anmält intresse för en kurs i höst och jag sammanför passande grupper. Jag tar kontakt med er för närmare planering.  

Kursen ger en grundlig genomgång av betydelsen av fonologisk medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen. Centrala språkliga begrepp förklaras.

Kursen utgår ifrån Bornholmsmodellen i original som omfattar 32 veckors dagliga språklekar. Det praktiska arbetet med språklekarna kopplas samman med teorin, som ligger till grund för språklekprogrammet.

Efter avlutad kurs kommer alla att vara insatta i Bornholmsmodellens struktur och arbetssätt samt att ha fått en god teoretisk grund att bygga arbetet på.  Ett centralt mål är att få förståelse för betydelsen av att tidigt planera in språklekar i verksamheten.

För förskolan finns 8 veckors dagliga språklekar. Språklekarna fortsätter sedan under förskoleklassen under hela läsåret.  En repetition sker under 8 veckor på hösten i åk 1. Språklekarna förstärker även språket för elever med annat modersmål än svenska.

Efter avslutat språklekprogram enligt Bornholmsmodellen har många barn förstått kopplingen mellan bokstav – språkljud. De förstår hur det går till att läsa och ljudar ihop sina första ord.

Språklekegrupperna i Bornholmsmodellen följer strukturen i Skolverkets bedömningsstöd.

Tomrum

Kursanmälan

Kursen ges via Zoom och förutsätter att deltagaren har tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling.

Kostnad:

Anmälan är bindande men inte personlig: 

Avbokning:

Text om behandling av personuppgifter.

[wpforms id=”13776″]