ingrid-closeup

Företag med unik kompetens

Ing-Read AB startades 1994 då den första upplagan av Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket gavs ut på Ing-Reads förlag. Bornholmsmodellen har förnyats och utvidgats under åren. Många andra produkter har tillkommit med samma teoretiska bakgrund. Allt material finns samlat på denna webbplats och nya produkter tillkommer ständigt.

Styrkan i företaget är att den praktiska erfarenheten som lågstadielärare har förenats med många års erfarenhet av olika forskningsprojekt inom läsningens och skrivningens område, från förskolan till och med gymnasieskolan. Min praktiska erfarenhet som lågstadielärare tillsammans med studier inom området läsning och skrivning gjorde att jag kunde ta mig an bearbetningen av de danska språklekarna till svenska språket.

Studier i pedagogik ledde i slutet av 1990-talet till en fil.lic-examen vid Umeå universitet. Efter studier och forskning i Umeå flyttade jag söderut och började vid Linköpings universitet 2003 där jag arbetade som universitetslektor vid lärarutbildningen F-3 och förskollärarutbildningen, fram till 2014. Fortfarande har jag en del föreläsningar på dessa båda utbildningar. Men numera ägnar jag mig ändå främst åt Bornholmsmodellen och utvecklingen av den.

Under åren har många fortbildningsuppdrag runt om i landet genomförts. Det är alltid lika roligt och stimulerande att möta verksamma lärare på fältet. Denna typ av uppdrag åtar jag mig gärna. Kurser i egen regi anordnas några gånger per läsår.

gjgfjgfjfgj

Kurser jag anordnar

Klicka HÄR för att komma till mina kurser.

korsbar