Välkommen till en trevlig kurs om Bornholmsmodellen!

Kursen som ger en stabil teoretisk grund att stå på

i arbetet med Bornholmsmodellen.

När: 12/6 kl 13.00-16.30
Var: Radisson Park Inn, Solna

Målgrupp

Lärare och pedagoger i förskola, förskoleklass, åk 1-3, särskola, speciallärare/specialpedagoger samt skolledare och förskolechefer för de aktuella åldersgrupperna.

Bornholmsmodellen – en kort historisk bakgrund ges av den välkända modellen, som nu har passerat 25-årsstrecket.

Bornholmsmodellen – en presentation

Varför ger språklekarna effekt och underlättar läsinlärningen? Vad passar för språkutvecklande aktiviteter i förskolan? Hur tidigt kan barnen utveckla en fonemisk medvetenhet? Vad är det för skillnad mellan fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet? Hur kan Bornholmsmodellen även utveckla andra delar av språket? Vilka språklekgrupper ingår i Bornholmsmodellen? Varför är just dessa valda? Dessa frågor och många andra kommer jag att ge svar på under min kurs, där teori och praktik förs samman.

Föreläsningens innehåll överensstämmer med intentionerna i Läroplanen för förskolan och Lgr 11

Vi samlas efter lunch kl. 13.00 på fina Radisson Blu Inn i Solna.

Eftermiddagsfika ingår samt boken Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket

Priset nedan anges exklusive moms. Pris inklusive moms är 1 244:-

Totalt antal platser: 30

Villkor:
Anmälan är bindande men inte personlig. Kursavgiften faktureras i förväg.
Vid förhinder, försök att skicka en annan deltagare.

Tips! Om du tycker rutan är för liten att skriva i, ta tag i de streckade sneda linjerna längst ned i högra hörnet så gör du den större. Det går bra att göra radbrytning genom att trycka på Retur/Enter-knappen på tangentbordet.


 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.