Bornholmsslottet

Utprövning av Bornholmsslottet

MÅL: Automatisera kopplingen bokstav – ljud. 

Övar koncentration och uthållighet.


Varje miljö omfattar fyra bokstäver; två vokaler och två konsonanter. Bokstavsljudet uttalas för varje bokstav. Elevens uppgift är att hitta föremål/djur, som börjar på den aktuella bokstaven/ljudet. 

Förståelse/förklaring för tillvägagångssättet i början av varje ny miljö.

Miljö 1 _ ALOV

Spelomgång 1

Spelomgång 2

Miljö 2 _ IMER

Spelomgång 1

Spelomgång 2

Miljö 3 _ SÖNÄ

Spelomgång 1

Spelomgång 2

 

Förståelse för funktionen ”tumme upp”, ”tumme ner”.

Denna skattning gäller generellt för alla miljöer.

Bilderna i Miljö 1 _ ALOV

Bilderna i Miljö 2 _ IMER

Bilderna i Miljö 3 _ SÖNÄ

Jag skulle uppskatta om du skriver några rader om hur barnet reagerade under och efter spelet.

Stort tack för att du/ni ville vara med i utprövningen!