Välkommen till en trevlig kursdag om Bornholmsmodellen!

kursdag

När: 25/9 kl 09.00-16.30
Var: Folkets Hus

Målet med kursen är att förstå betydelsen av dagliga språklekstunder och hur språklekarna kan förbereda barnen inför läsningen. Upplägget bygger på forskning om betydelsen av fonologisk medvetenhet för en god lässtart. För att åskådliggöra delar av den teoretiska genomgången kommer inslag av praktiskt material att presenteras. Kursen är en blandning av teori och praktik.

I den praktiska fördjupningen finns det möjlighet att sätta sig in i Bornholmsmodellens olika material, arbetsgång, veckoscheman och lekar. Ni får pröva olika spel, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som rör organisation och planering av språklekstunderna, allt utifrån er tidigare erfarenhet. Under kursdagen finns även en utställning av konkret material som kan ge uppslag för era egna språklekstunder.

Kurserna bygger på den utökade reviderade upplagan av Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket. Den allra senaste upplagan är från i år men ni som har en äldre upplaga kommer också känna igen er. Det finns fullständiga planeringar för 4-5-åringar i förskolan, 6-åringar i förskoleklassen och repetition i åk 1. Ni kan välja att fördjupa i er det material som passar för just den åldersgrupp som ni arbetar med.

För er som arbetar i förskoleklass ges möjlighet att få information om kartläggningsmaterialen Hur låter orden och Hitta bokstaven, som båda är utprovade för 6-åringar.

Läs mer om kursdagens innehåll


Priset nedan anges exklusive moms. Pris inklusive moms är 2 625:-

Totalt antal platser: 25 

Villkor:
Anmälan är bindande men inte personlig. Avgiften för heldagskursen faktureras i förväg.
Vid förhinder, försök att skicka en annan deltagare.

Tips! Om du tycker rutan är för liten att skriva i, ta tag i de streckade sneda linjerna längst ned i högra hörnet så gör du den större. Det går bra att göra radbrytning genom att trycka på Retur/Enter-knappen på tangentbordet.


 

Anmälan

Detta evenemang är fullbokat.

Karta för att hitta till
Folk Mat & Möten