Bornholmsmodellen finns som affisch

Under åren har Bornholmsmodellens struktur kommit att illustreras i form av ett höghus. Under mina kurser och andra fortbildningar har jag ofta utgått från denna schematiska bild, som jag tycker åskådliggör Bornholmsmodellen på ett klart och tydligt sätt.

Affischen är efterfrågad av många lärare. De vill använda den i klassen för att på ett konkret sätt kunna visa eleverna hur språklekstunderna för dem högre och högre upp i huset. Så småningom når de den översta våningen. De är i mål!

Affischen kan också visas på föräldramöten när lärarna beskriver hur klassen arbetar med Bornholmsmodellen.  Det är viktigt att tala om det betydelsefulla förberedande arbetet med språklekar och Bornholmsmodellen. Den utgör grunden för en positiv lässtart.

De gemensamma språklekarna, som leks under 32 veckor i förskoleklass, får bilda huskroppen. Varje språklekgrupp utgörs av ett våningsplan. På balkongerna finns det material att komplettera de gemensamma lekarna med. Här finns spel och appen Bornholmslek, allt som kan förstärka de gemensamma lekarna. Appen Bornholmsstugan passar när barnen har börjat läsa sina första ord.  Materialen kan användas i en mindre grupp eller tillsammans med en enskild elev.

I förskolan håller man sig på de nedersta våningarna. Här finns många gemensamma lyssnandelekar och rim och ramsor att välja bland. Det går också att variera med material, som presenteras på balkongerna, där finns bildkort, bildramsor, rimspel och appen Bornholmslek. Allt finns i webbshoppen förutom Bornholmslek som laddas ner från App Store eller Google Play.