Hitta bokstaven2023-03-23T10:50:34+01:00

Hitta bokstaven

hitta_bokstavenHär presenteras ett  grupp-prov som kartlägger barnens bokstavskännedom på ett snabbt och enkelt sätt. Hitta bokstaven är utprovat på drygt 350 elever i slutet av förskoleklassen. Det kan med fördel även användas i början av åk 1. Provet går att upprepa under ett läsår för att följa gruppens eller enskilda elevers framsteg över tid.

Bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet är två betydelsefulla faktorer som är grundläggande för att förstå hur det går till att läsa. Hitta bokstaven och Hur låter orden är två starka prov som kan användas i förskoleklassen. Hitta bokstaven kartlägger barnens förmåga att identifiera rätt bokstav när de får lyssna på ett fonem som spelas upp. Lösenordet till ljudfiler (Mp3) där bokstavsljuden uttalas hittar ni på  följesedeln till  handledningen.

Resultaten från Hitta bokstaven och Hur låter orden kan ge underlag för samtal vid överlämnandet från förskoleklass till åk 1 och ger också ett stöd inför planeringen inför åk 1. Genom att ta reda på var barnen befinner sig kan varje individ få utmaningar på en passande nivå.

Mellanrum

Elevhäfte

Varje elev har ett eget häfte. Häftena kan sparas för uppföljning och analyser. hitta_bokstaven_elevhafte

Varje rad på sidan i elevhäftet börjar med en frukt eller ett föremål för att eleverna ska hitta rätt uppgift.

Elevhäftet omfattar 12 sidor. Det finns två övningsexempel. I det första exemplet ska barnen lyssna på ett djurläte och identifiera rätt djur. I det andra exemplet skiftas uppmärksamheten mot språkljuden. Övningsuppgift 2 presenteras längre ner på sidan och det går också att lyssna på hur några av språkljuden låter. Efter övningsexemplen börjar provet med följande uppgifter:

Hitta stor bokstav (vokaler och konsonanter)

Hitta liten bokstav (konsonanter och vokaler)

Mellanrum

Mellanrum

Handledningen ger:

  • en detaljerad beskrivning av hur provet är uppbyggt
  • en redogörelse för utprövningen av provet
  • ingående instruktioner för hur provet ska genomföras
  • förslag på hur resultaten sammanställs

I handledningen finns:

  • Lösenord till ljudfilerna. De finns sedan på hemsidan som Mp3-filer.
  • Facit upptryckt på kraftig kartong

Kopieringsunderlag för sammanställning av resultat:
(klicka på länken för att öppna filen)

Kopieringsunderlag 1
Kopieringsunderlag 2, sid 1
Kopieringsunderlag 2, sid 2

Mellanrum

Mellanrum

Lyssna på språkljud

Banan

Apelsin

Melon

Äpple

 

Klicka på bilden!

Mellanrum

Mellanrum

Exempel på innehåll i Hitta bokstaven

Innehållsförteckning
Klicka på bilden!

Förord
Klicka på bilden!

Utdrag ur boken
Klicka på bilden!

Utdrag ur boken
Klicka på bilden!

Utdrag ur boken
Klicka på bilden!

Till toppen