Ordfamiljer

Ordfamiljer passar alla som har knäckt den alfabetiska koden och behöver få mängdträning för ett bättre flyt i läsningen och därmed öka läshastigheten. Spelen passar också till de som har ett annat modersmål än svenska. På ett roligt sätt kan svenska språkets böjningsmönster läras in.

Till varje spel ingår ett häfte med en teoretisk genomgång och förklaring av begreppet morfem och dess betydelse för läsningen. Dessutom ingår detaljerade spelinstruktioner till varje spel.

Ordfamiljer består av tre kortspel med vardera 52 kort i varje. Här spelar vi med substantiv, verb och adjektiv och försöker samla alla medlemmarna i de respektive familjerna. Svenska språkets struktur och böjningsändelser kan inte övas på ett roligare sätt.

Ordfamiljer Substantiv
Här finns 13 ord som alla är namn på ett djur.  I varje familj ingår fyra former av grundordet, dessa är: obestämd form singular, bestämd form singular, obestämd form plural samt bestämd form plural. För att samla en familj begär man ett kort från en motspelare.

Ordfamiljer Verb
I spelet finns 13 verb som till sitt innehåll kan associeras till ett av djuren i Ordfamiljer Substantiv. Verbet presenteras i infinitiv, preteritum och supinum samt som fjärde ord, i sin presensform.

Ordfamiljer Adjektiv
I spelet finns 13 adjektiv, som till sitt innehåll kan associeras till ett av djuren i Ordfamiljer Substantiv. Adjektivet presenteras i positiv-, komparativ- och superlativform. Som fjärde ord finns ett motsatsord.

Efter en spelomgång
Bygg meningar med orden och diskutera deras betydelse!