Trugs2022-10-31T14:43:11+01:00

Mellanrum

Trugs

Trugs – svenska lässpel

Nu finns nya svenska Trugs att beställa!

Det populära lässpelet Trugs låda 1 har reviderats och har utökats med fler ord för att passa ännu bättre till det svenska språkets struktur. Det har blivit 550 kort med enbart ljudenligt stavade ord. Utformningen av korten och förvaringslådan har fått nytt utseende. En mindre skrymmande låda, mer anpassad för att skicka till er. Enkel att ta med sig för en gemensam stund av roliga kortspel, som samtidigt förbättrar alla spelares läsförmåga.

Gör beställningen i Bornholmsmodellens webbshop.

Låda 2 har reviderats och är klar under höstterminen.

Mellanrum

Mellanrum

trugs

Låda 1 (550 kort)

Lådan börjar med enkla ord som bok och bil. Till de svårare orden i låda 1 hör ord som smälter, plötsligt och drömde. Spelen passar nybörjare och läsare som behöver mer övning  för att få läsflyt.

Mellanrum

Mellanrum

Mellanrum


trugs2
Låda 2 (550 kort) Svenska trugs låda 2 har revideras och är snart i tryck. Den kommer under hösten.

I den första nivån introduceras dubbla konsonanter, och man läser ord som hal, hall och hals. Ordens längd och svårighetsgrad ökar till flera stavelser, förstavelser, ändelser och sammansatta ord. Till de svåraste orden i lådan hör medbeslutande och medelhastighet.

Mellanrum

Mellanrum

Låda 1 innehåller:

  • 20 spel
    Spelen är konstruerade i fem läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel. Orden som ingår i spelet är uppbyggda i en ökande svårighetsgrad. Från korta, ljudenligt stavade ord till längre mer komplicerad ord med bland annat konsonantmöten i början, slutet och inuti orden.

Barnen lär sig reglerna för de fyra olika kortspelen och kan sedan successivt avancera i de olika läsnivåerna.

  • Instruktionshäfte
    I instruktionshäftet i låda 1 finns bl.a. en teoretisk bakgrund där de svenska språkljuden beskrivs.  De fem läsnivåerna presenteras ingående och strukturen som trugs bygger på framgår klart och tydligt. En grundlig instruktion ges till varje spel.

Spelen är så engagerande att man inte märker hur mycket lästräning man får!

Mellanrum

Trugs med sj- och tj-ljud

I materialet TRUGS ingår även tre separata kortlekar där läsaren möter den stora utmaning det innebär med några av de ljud som inte har någon egen bokstav. Ord med sj-ljud, tj-ljud och omväxlande sj- och tj-ljud. Varje kortlek innehåller de tre spelen Gissa, Matcha och Plocka.

Ord med sj-ljud
I spelen finns ord som stavas med sj- och sk-, som är de vanligaste sätten att stava sj-ljudet. Läsaren möter också utmaningen att en del ord på sk- inte uttalas med sj-ljud. Jämför till exempel skära och skala. Andra stavningsätt för sj-ljudet som förekommer i spelen är:  stj, skj, ch, sch, sh, -ti, –si, -g.

Ord med tj-ljud
I spelen finns ord som stavas med tj- eller k-, som är de vanligaste sätten att stava tj-ljudet. Svenskan har även några få ord stavade med kj- som finns i kortspelen. Dessutom finns ord som charter, chili och chips, som har engelskan som ursprung.

Ord med både sj- och tj-ljud
I den tredje kortleken blandas ord med sj- och tj-ljud. Här når läsaren säkerhet i ord som kälkar-stjälkar, skina-Kina, stjärnor-kärnor. Genom att orden inte presenteras i någon text ställs stora krav på precision i både ordavkodning och uttal.

Mellanrum

 trugs_english2

Trugs på engelska

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen. Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att förbättra sin läsning av engelska ord, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas. Spelen kan också användas för att utöka det engelska ordförrådet och förbättra färdigheten att konstruera meningar.

Kortspelen engagerar och alla kan förbättra sin läsning genom att spela trugs.

Det finns tre olika lådor med ökande svårighetsgrad.

Låda 1: Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Till de svårare orden i låda 1 hör finish och channel. Spelen passar nybörjare och osäkra läsare. Lådan innehåller 15 spel, 360 kort. Varje nivå i låda 1 omfattar tre olika spel: Guess it, Match it och Take it. Spelen återkommer i fem nivåer med olika svårighetsgrad.

Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Till de svårare orden i låda 2 hör fabulous och dependant. Spelen passar elever som har kommit en bit på väg.  Lådan innehåller 15 spel, 360 kort. Varje nivå i låda 2 omfattar tre olika spel: Guess it, Match it och Take it. Spelen återkommer i fem nivåer med olika svårighetsgrad.

Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. Den börjar med ord som chance och certain. Till de svåraste orden i låda 3 hör confidential och efficiency. Spelen passar elever som har kommit tämligen långt.

Go to Top