Trugs – engelska lässpel2024-01-25T18:13:05+01:00

Mellanrum

Trugs – engelska lässpel

Med Trugs engelska lässpel blir det roligt att lära sig engelska. De tidigare Trugsspelen har nu kompletterats med fler mindre kortlekar för att öva och leka med det engelska språket. 

Trugs passar alla åldrar och kräver inte några speciella förberedelser. Alla kan förbättra sin läsning och bli lästekniskt säkrare genom att spela trugs, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning, som behöver stärkas.

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem, där läsaren får allt större utmaningar, från lätta till svårare ord, fördelade på tre lådor. 

Låda 1, nivå 1–5, låda 2, nivå 6–10 samt låda 3, nivå 11–15. Varje låda innehåller fyra kortspel på varje nivå, dvs. 20 spel per låda. Spelen känns igen från svenska Trugs: Guess it (Gissa), Match it (Matcha), Take it (Plocka) och Use it (Spåna).

Trugs box 1 (röd)

Kortspelen börjar med enkla ord som cat och win. Till de svårare orden hör finish och channel. Spelen passar nybörjare och osäkra läsare. Lådan innehåller 15 spel, 504kort. Texthäften och kartläggningshäften ingår. Komplettera gärna med nya Trugs Check 1.

Trugs box 2 (grön)

Kortspelen börjar med ord som right och few. Till de svårare orden hör fabulous och dependant. Spelen passar elever som har kommit en bit på väg. Lådan innehåller 20 spel, 504 kort. Texthäften och kartläggningshäften ingår. Komplettera gärna med nya Trugs Check 2.

Trugs box 3 (gul)

Kortspelen innehåller mer komplicerade ord. De börjar med ord som chance och certain. Till de svåraste orden hör confidential och efficiency. Spelen passar elever som har kommit tämligen långt. Lådan innehåller 20 spel, 504 kort. Texthäften och kartläggningshäften ingår. Komplettera gärna med nya Trugs Check 3

Nyfiken på spelen och tankarna bakom dem? Film (på engelska) här! 

Beställ engelska Trugs i OrdAF:s webbshop. 

TRUGS CHECK 

Det finns tre olika Trugs Check-spel, som passar till respektive stor låda med läsnivåerna 1–5, 6–10, 11–15. Trugs Check spelas när läsaren klarar av läsningen av orden i den aktuella lådan.

Varje kortlek innehåller

Spelinstruktioner på engelska
48 ordkort
24 Trugs-kort med siffra

Låda 1: läsnivå 1–5
Låda 2: läsnivå 6–10
Låda 3: läsnivå 11–15

Trugs Check är ett snabbt och spännande nytt spel som ger dig möjlighet att ”checka av” om läsaren klarar ord av samma slag som de läsnivåer ni just har övat på i lådan.

Beställ Trugs Check i OrdAF:s webbshop. 

Till toppen