djurparken1

Djurparken

Djurparken är ett spel som är ett komplement till de gemensamma språklekarna. Här identifieras språkljud i olika ord och räknas. För många kan det vara abstrakt och svårt men med ett spel övas färdigheten på ett roligt sätt.  Spelet övar att växla uppmärksamhet från betydelsen av ett ord till ordets form. Även om en häst är stor och en myra liten så omfattar de ändå lika många ljud.

Djurparken omfattar två olika spel, som består av spelbrickor, bildkort, markörer och spelpjäser. Samtliga kort föreställer bilder på djur och i båda spelen ska barnen lyssna och identifiera antalet ljud i djurnamnen.

Här finns djur som omfattar alltifrån två – till fem ljud; från ko till bäver. Alla namnen är ljudenligt stavade.

Tomrum

Djurparken – alla djurdjurparken2

För två- fyra spelare

Innehåll:
Fyra spelbrickor
36 bildkort
60 marker

Varje spelare har en bricka och 14 marker. Bildkorten ligger i en hög framför spelarna.
Vänd det översta kortet och räkna språkljuden (fonemen) i djurets namn.
Lägg antalet marker på antalet rutor på brickan. Placera kortet längst till vänster på raden. Om raden redan är ”tagen”, lägg kortet längst ner i korthögen. Den som fyller sin bricka först har vunnit.

Tomrum

djurparken3Djurparken – Ormen

För två spelare

 Innehåll:
Två spelbrickor
36 bildkort
Två spelpjäser

På baksida av en av brickorna till Djurparken- alla djur, finns Djurparken – Ormen. Samma bildkort används och antalet fonem räknas och spelpjäsen flyttas steg som antalet fonem i djurnamnet. I instruktionen föreslås baklängessteg för en målgång men detta går att modifiera beroende på spelarna. Spelet får inte upplevas som för utdraget. Den som kommer först till Ormens huvud har vunnit.

Lärarnas omdömen om Djurparken

  • Ett jätteroligt spel såväl Ormen som Bingo.
  • Trevligt uppbyggt, fina kort med välkända djur. Bra lärandespel med lagom tävlingsmoment.
  • Tydligt, roligt, tilltalande
  • Många variationer, roligt, fyller sin funktion
  • ”Ormen” lite mer utmaning
  • Särskilt ”Ormen”!