Språklekar enligt Bornholmsmodellen2024-01-18T15:59:41+01:00

Språklekar enligt Bornholmsmodellen

Ny upplaga 2024
Provläs några sidor ur boken

Sedan den första upplagan kom ut 1994 har Bornholmsmodellen utvecklats till ett mer omfattande språkutvecklande material, där den strukturerade dagliga språklekstunden utgör modellens grund.

Språklekarna syftar främst till att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. I bokens teoretiska del förklaras begrepp som hör till språklig medvetenhet och den mer praktiska delen omfattar 75 språklekar, som passar från förskolan t o m repetitionsveckor i åk 1. Det har tillkommit ett antal språklekar i den nya upplagan som kallas för Sollekar, som kan ge större utmaningar.

I varje språklekstund finns möjligheter att förstärka språkets övriga delar. Ordförrådet kan ökas och fördjupas genom att förklara ords betydelse och samla synonymer. Varje språk har regler för hur orden placeras i en mening. Här ges många tillfällen att utveckla färdigheten att bilda meningar och öva att berätta något som håller en berättelsestruktur så alla kan följa handlingen.

I grundboken finns, förutom alla språklekarna, veckoscheman för 4-5-åringar under 8 veckor.  Tyngdpunkten läggs sedan i förskoleklassen där dagliga lekar för 32 veckor ingår. En repetition på 8 veckor parallellt med läsundervisningen i ettan fångar in de allra flesta eleverna och ger dem förståelse för hur den s.k. alfabetiska principen fungerar – de börjar läsa!

 Ljudfiler med ute- och inneljud ingår. Lösenord finns i boken.

Till sidan med ute- och inneljud


För barn i behov av särskilt stöd

Genom att språklekarna repeteras många gånger och är välstrukturerade är de mycket lämpliga för barn i behov av särskilt stöd. De passar även för barn med annat modersmål än svenska. I lekens form utökar barnen, förutom sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.

Appen Bornholmslek kompletterar den gemensamma språkstunden. Genom att variera de gemensamma språklekarna med spel och IPads får barnen förståelse för hur det går till att läsa. Barnen upptäcker att det finns ett samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas samman till ett ord eller byggs i Bornholmslek. Bokstäverna får en tydlig innebörd som underlättar förståelsen av vad det innebär att läsa. Efter att barnen har börjat att läsa de första orden finns Bornholmsstugan för att öva läsning av ljudenligt stavade ord. Snart kommer också en tredje app, som bygger på Bornholmsmodellens struktur.

För mer roligt material för att öva flyt i läsningen finns lässpelen Trugs.

 

Till toppen